Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/clients/client8/web42/web/conf/db_conf.php on line 15
 

news and event
news_event

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559

   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้..(อ่านต่อ)

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

  แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2558 (แบบ 56-1)..(อ่านต่อ)

วิดีโอและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

  วิดีโอและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่..(อ่านต่อ)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้..(อ่านต่อ)

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2557 (แบบ 56-1)

  แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2557 (แบบ 56-1)..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
หน้า : 12345
  Back To Home

Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/clients/client8/web42/web/inc/footer.php on line 7
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact