ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

        เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 ทาง บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้นำเงินบริจาคทั้งหมดไปจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆที่จำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม เนื่องจาก อำเภอนบพิตำเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด และยังขาดการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ

           ประมวลภาพ

 
วันที่ 01 มี.ค. 2555   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.