ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556

    เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้

http://www.kst-hatyai.com/index.php?pid=investor_relation

 
วันที่ 14 พ.ค. 2556   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.