วิดีโอพร้อมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556

    วิดีโอพร้อมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556  ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

http://www.kst-hatyai.com/index.php?pid=investor_relation

 
วันที่ 14 พ.ค. 2556   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.