วิดีโอพร้อมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557

          วิดีโอพร้อมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557  ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

http://www.kst-hatyai.com/index.php?pid=investor_relation

 
วันที่ 11 พ.ย. 2557   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.