แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2557 (แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2557 (แบบ 56-1)

สามารถเปิดอ่านได้จากลิ้งค์ด่านล่างนี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

หรือ

http://www.kst-hatyai.com/document/2557/56-1-2557.pdf

 
วันที่ 31 มี.ค. 2558   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.