รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560

 
วันที่ 09 พ.ค. 2559   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.