รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561

 
วันที่ 10 พ.ค. 2561   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.