ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานโครงการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ เป็นไปโดยปนะสิทธิภาพ 

บริษัทฯ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้

 

<<< คลิ๊กลิ้งรายละเอียด >>>

 
วันที่ 26 ส.ค. 2562   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.