วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562

วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

- บรรยากาศการประชุม วีดีโอที่ 1

- บรรยากาศการประชุม วีดีโอที่ 2

 
วันที่ 17 ม.ค. 2563   
Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.