news and event

 วิดีโอพร้อมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557

          วิดีโอพร้อมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557  ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

http://www.kst-hatyai.com/index.php?pid=investor_relation

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact