news and event

 วิดีโอและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558

วิดีโอและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

http://www.kst-hatyai.com/index.php?pid=investor_relation

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact