news and event

 วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561

วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

>> บรรยากาศการประชุม <<

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact