news and event

 วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562

วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่

ท่านสามารถเปิดดูได้จากลิ้งด้านล่างนี้

- บรรยากาศการประชุม วีดีโอที่ 1

- บรรยากาศการประชุม วีดีโอที่ 2

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact