news and event
news_event

แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563

   แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้..(อ่านต่อ)

รายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019)

   รายงานการประจำปี 2562..(อ่านต่อ)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563

   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้..(อ่านต่อ)

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

  แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2562 (แบบ 56-1)..(อ่านต่อ)

วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562

  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
หน้า : 12345678
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact