news and event
news_event

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ของอำเภอนาหม่อม

   เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา พนักงานบางส่วนของ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ทางอำเภอนาหม่อมได้จัดขึ้น โดยในงานบริษัทได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และแจกไอศครีมให้กับเด็กๆ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน..(อ่านต่อ)

โครงการ ลานกีฬา สามัคคี ร่วมกับชุมชนบ้านพรุเมา อ.นาหม่อม จ.สงขลา

  บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ร่วมกับชุมชนบ้านพรุเมา อ.นาหม่อม จ.สงขลา ปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬาเดิมที่มีอยู่ให้เป็นสนามฟุตบอลสำหรับคนในชุมชนและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันใช้เพื่อการออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความสำพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงงาน ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง..(อ่านต่อ)

Kick Off CSR-DIW on 31 August 2012

   เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ทางบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) ได้เปิดตัวโครงการ CSR-DIW อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของโครงการ และเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม..(อ่านต่อ)

วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2554

   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ไตรภาคีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกลุ่มผู้ใช้แรงงานในการร่วม กิจกรรมกีฬานันทนาการ..(อ่านต่อ)

ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี 2554

   เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ได้ดำเนินการซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในการซ้อมแผนดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจจากภายนอกเข้ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการอีกทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกคนในบริษัท..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
หน้า : 123456789
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact