news and event
news_event

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช

   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 ทาง บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดยได้นำเงินบริจาคทั้งหมดไปจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆที่จำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม เนื่องจาก อำเภอนบพิตำเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด และยังขาดการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
หน้า : 123456789
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact