• Company
news_event

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ..(อ่านต่อ)

วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562

  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562 ที่ได้มีการประชุมไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ ..(อ่านต่อ)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ..(อ่านต่อ)

นโยบายต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น
อ่านข่าวทั้งหมด>>
จำนวนผู้เยี่ยมชม
  Back To Home
  Copyright @2012 www.kst-hatyai.com All Rights Reserved.
Check Mail | About Us | Contact